خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ناصر بهرامی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ناصر بهرامی 1
مهر و ماه2
44126235 44118728
98487
مهر و ماه1
44126234 44118727
98486
کوه آتش2
44126224 44118716
98485
کوه آتش1
44126223 44118715
98484
خواب2
44126222 44118714
98483
خواب1
44126221 44118713
98482

لیست پیشوازها ، اثر ناصر بهرامی 2
بیقرار3
44126208 44118698
98481
بیقرار2
44126207 44118697
98480
بیقرار1
44126206 44118696
98479
بهشت آرزو2
44126205 44118695
98478
بهشت آرزو1
44126204 44118694
98477
بزم هستی2
44126203 44118693
98476

لیست پیشوازها ، اثر ناصر بهرامی 3
بزم هستی1
44126202 44118692
98475
آسمان چشم2
44126201 44118691
98474
آسمان چشم1
44126200 44118690
98473
آسان آسان2
44126199 44118689
98472
آسان آسان1
44126198 44118688
98471

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,632,474