خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر محمدرسول کریمی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر محمدرسول کریمی 1
کشتی صبر
44124897 44119596
مختار سقفی
44126126 44118818
کجایی بابا
44126117 44118802
98593
قیامت
44126116 44118806
98591
علمدار نظام
44126098 44118786
98585
من ابوفاضل
44126232 44118724
98594

لیست پیشوازها ، اثر محمدرسول کریمی 2
فدائیان شاه شیب الخصیب
44126219 44118708
98590
ای شه سرجدا
44126218 44118707
98589
ای اهل حرم
44126217 44118706
98588
مدافعان زینب
44126912 44118265
98595
دست علمدار3
44126905 44118258
دست علمدار2
98587

لیست پیشوازها ، اثر محمدرسول کریمی 3
دست علمدار1
44126904 44118257
با ولایت می مانیم
44126898 44118251
98586
عمار رهبری
44126897 44118250
هوای حرم
44118005
98592

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,688,666