خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر سید محمد جواد تهامی پور

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر سید محمد جواد تهامی پور 1
فاطمیه
44116862
رومیگیری میمیرم
44116880
بی بی جان مددی
44116854
الوداع یارجوونم
44116846
سجده عشق
44116468
4009570
90653
رویای شب
44116467
4009572
90652

لیست پیشوازها ، اثر سید محمد جواد تهامی پور 2
گرفته دلم
44116454
4009569
90551
بعضی روزها
44116453
شب و روزم
44116466
4009571
90550

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,372,930