خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر گروه ادیب

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر گروه ادیب 1
تکنوازی تار
44112001
4004789
76671
کمانچه
44112000
4004788
76670
همه عمر3
44111999
4004787
76669
همه عمر2
44111998
4004786
76668
همه عمر1
44111997
4004785
76667
دریغ2
44111996
4004784
76666

لیست پیشوازها ، اثر گروه ادیب 2
دریغ1
44111995
4004783
76665
چهار مضراب
44111994
4004782
76649
باغ دل3
44111993
4004781
76648
باغ دل2
44111992
4004780
76647
باغ دل1
44111991
4004779
76646
آواز پرواز3
44111990
4004778
76645

لیست پیشوازها ، اثر گروه ادیب 3
آواز پرواز2
44111989
4004777
76644
آواز پرواز1
44111988
4004776
76643
آواز و نی5
44111987
4004804
76642
آواز و نی 4
44111986
4004803
76641
آواز و نی 3
44111985
4004775
76640
آواز و نی 2
44111984
4004774
76639

لیست پیشوازها ، اثر گروه ادیب 4
آواز و نی 1
44111983
4004773
76638

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,631,033