خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر عباس منشئی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر عباس منشئی 1
طاقت دوری2
44117739
98364
طاقت دوری1
44117738
98363
روز جوانی2
44117715
98360
روز جوانی1
44117714
98359
آواز
44117725
98358
شوری به پا کن2
44117737
98362

لیست پیشوازها ، اثر عباس منشئی 2
شوری به پا کن1
44117736
98361
آوای گلها 5 بیکلام
44111913
4005150
75112
آوای گلها 4
44111912
4005149
75111
آوای گلها 3
44111911
4005148
75110
آوای گلها 2
44111910
4005147
75109
آوای گلها 1
44111909
4005146
75108

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,290,314