خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم گل افروز

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گل افروز 1
گل افروز3
4415623
33139
گل افروز2
4415622
33138
گل افروز1
4415621
33137
گل افروز
4415620
33140
گل افروز.ضربی در بیدادوفرود
4415619
گل افروز.قطعه دوضربی
4415618
33135

لیست پیشوازها ، آلبوم گل افروز 2
گل افروز.2ضربی در همایون
4415617
33134

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,000,485