خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 1
منوییت
65277
رویاهایی از گشت و گذار
44111736
65482
درویشی (2)
44111735
65481
درویشی (1)
44111734
65480
شهر خوب (2)
44111733
65479
شهر خوب (1)
44111732
65478

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 2
قطب جنوب پژواک (2)
44111731
65477
قطب جنوب پژواک (1)
44111730
65476
راه
44111729
65475
آهنگ پسر (2)
44111728
65474
آهنگ پسر (1)
44111727
65473
شب
44111726
65472

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 3
شبح
44111725
65471
سانتورینی (2)
44111724
65470
سانتورینی (1)
44111723
65469
دسته کردن (2)
44111722
65468
دسته کردن (1)
44111721
65467
فرناندو (2)
44111720
65466

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 4
فرناندو (1)
44111719
65465
الکترونیکی
44111718
65464
آپارتمان (2)
44111717
65463
آپارتمان (1)
44111716
65462
شروع (2)
44111715
65461
شروع (1)
44111714
65460

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 5
زیر بالهای من
44111713
65459
بالای جهان
44111712
65458
اشک در بهشت (2)
44111711
65457
اشک در بهشت (1)
44111710
65456
گرفتن نفس من (2)
44111709
65455
گرفتن نفس من (1)
44111708
65454

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 6
موسیقی اپرا (2)
44111707
65453
موسیقی اپرا (1)
44111706
65452
جریان اورینوکو
44111705
65451
چوب نروژی
44111704
65450
سایه نور ماه (2)
44111703
65449
سایه نور ماه (1)
44111702
65448

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 7
میشل (2)
44111701
65447
میشل (1)
44111700
65446
نیاز من به شما (2)
44111699
65445
نیاز من به شما (1)
44111698
65444
من آنجا خواهم بود (2)
44111697
65443
من آنجا خواهم بود (1)
44111696
65442

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 8
من نمی خواهم فریاد بزنم (2)
44111695
65441
من نمی خواهم فریاد بزنم (1)
44111694
65440
او سنگین نیست (2)
44111693
65439
او سنگین نیست (1)
44111692
65438
رودخانه (2)
44111691
65437
رودخانه (1)
44111690
65436

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 9
آبنوس و عاج (2)
44111689
65435
آبنوس و عاج (1)
44111688
65434
احساس عشق (2)
44111687
65433
احساس عشق (1)
44111686
65432
اختلال آب (2)
65431
اختلال آب (1)
65430

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 10
گذر زمان (2)
65429
گذر زمان (1)
65428
همیشه در ذهن من (2)
65427
همیشه در ذهن من (1)
65426
راه رفتن زن (2)
65425
راه رفتن زن (1)
65424

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 11
زمزمه تپه
65423
شب ترکی استانبولی (2)
65422
شب ترکی استانبولی (1)
65421
مروارید (2)
65420
مروارید (1)
65419
تانگو از تسوکو
65418

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 12
تسلیم 2 عشق
65417
لذت از تابستان (2)
65416
لذت از تابستان (1)
65415
مه عمیق (2)
65414
مه عمیق (1)
65413
رنگ آن سیاه (2)
65412

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 13
رنگ آن سیاه (1)
65411
اقیانوس (2)
65410
اقیانوس (1)
65409
رسیدن صبح
65408
بال کوچک (2)
65407
بال کوچک (1)
65406

لیست پیشوازها ، آلبوم دریا - موسیقی برای آرامش 14
آستین سبز
65405
خواب
65402
موهای سیاه (2)
65401
موهای سیاه (1)
65400

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,288,020