خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم راز گل ها

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم راز گل ها 1
پیانو.شور3
4415508
33497
پیانو.شور2
4415506
33496
پیانو.شور1
4415505
33495
پیانو.سه گاه3
4415504
33493
پیانو.سه گاه2
4415503
33492
پیانو.سه گاه1
4415502
33491

لیست پیشوازها ، آلبوم راز گل ها 2
پیانو.سه گاه
4415501
33494
پیانو.نوا2
4415507
33489
پیانو.نوا1
4415500
33488
پیانو.نوا
4415499
33490
پیانو.بیات راجع
4415498
33487
پیانو.شور
4415467

لیست پیشوازها ، آلبوم راز گل ها 3
پیانو.بیات ترک3
4415466
پیانو.بیات ترک2
4415465
پیانو.بیات ترک1
4415464
پیانو.بیات ترک
4415463

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,790,868