خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم سیب

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم سیب 1
سیب
4416305
4001144
50352
رفتگر.قطعه دوم
4416304
4001143
50351
رفتگر
4416303
4001142
50350
خدا.قطعه سوم
4416302
4001141
50349
خدا قطعه دوم
4416301
4001140
50348
خدا
4416300
4001139
50347

لیست پیشوازها ، آلبوم سیب 2
دیدار.قطعه دوم
4416299
4001138
50346
دیدار
4416298
4001137
50345
دکلمه سیب
4416310
4001149
50344
دکلمه رفتگر
4416309
4001148
50343
دکلمه خدا
4416308
4001147
50342
دکلمه دیدار
4416307
4001146
50341

لیست پیشوازها ، آلبوم سیب 3
دکلمه آسمان وآفتاب
4416306
4001145
50340
آسمان و آفتاب.قطعه دوم
4416297
4001136
50339
آسمان و آفتاب
4416296
4001135
50338

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,780,621