خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم پرده نشین

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم پرده نشین 1
سرمست
44124413 44124433
پرده نشین2
44124412 44124432
پرده نشین1
44124411 44124431
تصنیف دلستان2
44124410 44124430
تصنیف دلستان1
44124409 44124429
آواز سه گاه2
44124408 44124428

لیست پیشوازها ، آلبوم پرده نشین 2
آواز سه گاه1
44124407 44124427
سازو آواز مخالف
44124406 44124426

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,751,896,221