خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم شور معشوق

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم شور معشوق 1
سنتی سه گاه 4
44114759
4008589
83513
سنتی سه گاه 3
44114758
4008588
83512
سنتی سه گاه 2
44114757
4008587
83511
سنتی سه گاه 1
44114756
4008586
83509
راست پنج گاه 5
44114602
4008582
83475
راست پنج گاه 4
44114601
4008581
83474

لیست پیشوازها ، آلبوم شور معشوق 2
راست پنج گاه 3
44114600
4008580
83473
راست پنج گاه 2
44114599
4008579
83472
راست پنج گاه 1
44114598
4008578
83471
سنتی دشتی 3
44114736
4008585
83327
سنتی دشتی 2
44114735
4008584
83326
سنتی دشتی 1
44114734
4008583
83324

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,753,064,227