خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم شکرانه

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم شکرانه 1
شور قدیم
44114444
4008920
83547
ماهور قدیم
44114429
4008919
83427
اصفهان قدیم
44114417
4008918
83364
چهارگاه قدیم 2
44114416
4008917
83313
چهارگاه قدیم 1
44114415
4008916
83312
بازگشت به اصفهان
44114414
4008915
83296

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,751,006,323