خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 62 - روش پاسخ دادن به ستایش ها و نیکى ها (اخلاقى ، اجتماعى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: چون تو را ستودند، بهتر از آنان ستایش کن، و چون به تو احسان کردند، بیشتر از آن ببخش. به هر حال پاداش بیشتر از آن آغاز کننده است.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 393 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 394

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,721,459,514