خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت قولنج- با ترجمه- بصورت تصویری

به جهت قولنج

بنويسد بر لوحي يا كتفي حمد و توحيد و دو قُلْ اَعُوذُ و در زير آنها بنويسد:

اَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظيمِ
پناه برم بذات خدای بزرگ

وَ بِعِزَّتِهِ الَّتي لا تُرامُ وَ بِقُدْرَتِهِ الَّتي لا يَمْتَنِعُ مِنْها شَيْئٌ مِنْ شَرِّ هذَا الْوَجَعِ
و به عزتش که مورد دستبرد واقع نشود و به قدرتش که چیزی از آن سر باز نزند از شرّ این درد

وَ مِنْ شَرِّ ما فيهِ وَ مِنْ شَرِّ ما اَجِدُ مِنْهُ
و از شر آنچه در آن است و از شر آنچه از آن به من می رسد

پس بشويد آن را به آب باران و در وقتي كه ناشتا است و در وقت خواب بياشامد كه انشاءاللَّه مبارك و نافع است
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1628 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1629

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,094,202,615